Dzie艅 dobry!

Z tej strony zesp贸艂 serwisu internetowego Flagolie. Je偶eli tutaj trafi艂e艣 / trafi艂a艣, to dla nas znak, 偶e czytasz regulaminy lub masz jakie艣 w膮tpliwo艣ci, kt贸re chcesz rozwia膰. Postarali艣my si臋, aby nasz regulamin by艂 czytelny, przejrzysty, zrozumia艂y i przyjazny. Dlatego odst膮pili艣my od bardzo formalnego j臋zyka. Mamy nadziej臋, 偶e b臋dzie to dla ciebie u艂atwienie.

Tyle s艂owem wst臋pu, teraz czas na formalno艣ci. Na pocz膮tek nasze pe艂ne dane rejestrowe jako sprzedawcy i us艂ugodawcy: Wnek Concept Sp. z o.o. z siedzib膮 w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Krak贸w, numer NIP: 6793253761, numer REGON: 523735202, adres korespondencyjny Wnek Concept Sp. z o.o., Brody 707, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.聽

Poni偶ej znajdziesz regulamin, w kt贸rym zosta艂y zawarte informacje m.in. o zasadach funkcjonowania serwisu, sposobie z艂o偶enia zam贸wienia prowadz膮cego do zawarcia umowy, szczeg贸艂ach dotycz膮cych realizacji zawartej umowy, rodzajach p艂atno艣ci dost臋pnych w serwisie, procedurze odst膮pienia od umowy czy post臋powaniu reklamacyjnym.聽

W razie jakichkolwiek uwag, pyta艅, w膮tpliwo艣ci jeste艣my do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail biuro@flagolie.pl lub numerem telefonu +48 534 225 001. Nasz dzia艂 obs艂ugi klienta pracuje od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach 09:00 鈥 15:00.聽

Pozdrawiamy i 偶yczymy udanych zakup贸w!

Zesp贸艂 serwisu internetowego Flagolie

搂 1. Definicje

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje si臋 nast臋puj膮ce znaczenie poni偶szych poj臋膰:

 1. Cena 鈥 warto艣膰 wyra偶ona w jednostkach pieni臋偶nych, kt贸r膮 Kupuj膮cy jest zobowi膮zany zap艂aci膰 Sprzedawcy za Produkt;
 2. Kod Rabatowy 鈥 unikalny kod (ci膮g znak贸w), kt贸ry mo偶e zosta膰 wykorzystany przez Kupuj膮cego do obni偶enia Ceny;
 3. Konsument 鈥 osoba fizyczna, zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 Umow臋 niezwi膮zan膮 z bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮;
 4. Konto U偶ytkownika 鈥 zbi贸r zasob贸w i uprawnie艅 w ramach systemu teleinformatycznego Serwisu przypisanych konkretnemu Kupuj膮cemu;
 5. Kupuj膮cy 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposa偶ona w zdolno艣膰 prawn膮, w szczeg贸lno艣ci Konsument lub PNPK;
 6. Newsletter 鈥 wiadomo艣ci e-mail zawieraj膮ce informacje o nowo艣ciach, promocjach lub Produktach zwi膮zanych z Serwisem;
 7. Produkt 鈥 Towar lub Voucher;
 8. Przedsi臋biorca na prawach konsumenta (PNPK) osoba fizyczna zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 Umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci Umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej;
 9. Przedsprzeda偶 鈥 proces zbierania przez Sprzedawc臋 zam贸wie艅 na Produkty, kt贸re b臋d膮 dost臋pne w sprzeda偶y od okre艣lonego terminu, i zawierania Um贸w przed planowanym terminem wprowadzenia Produkt贸w do sprzeda偶y;
 10. Regulamin 鈥 regulamin Serwisu internetowego Flagolie, dost臋pny pod adresem https://flagolie.pl/regulamin;
 11. Serwis 鈥 strona internetowa dzia艂aj膮ca pod adresem www.flagolie.pl i jej rozszerzeniami;聽
 12. Sprzedawca 鈥 Wnek Concept Sp. z o.o. z siedzib膮 w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Krak贸w, numer NIP: 6793253761, numer REGON: 523735202, adres korespondencyjny Wnek Concept Sp. z o.o., Brody 707, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska;
 13. Towar 鈥 rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawc臋 w ramach Serwisu, w tym TzEC;
 14. Towar z Elementami Cyfrowymi (TzEC) 鈥 Towar oferowany przez Sprzedawc臋, zawieraj膮cy Tre艣膰 Cyfrow膮 lub Us艂ug臋 Cyfrow膮, bez kt贸rych Towar nie jest w stanie prawid艂owo funkcjonowa膰. Tre艣ci Cyfrowe lub Us艂ugi Cyfrowe mog膮 by膰 dostarczane przez Sprzedawc臋 lub podmiot trzeci;
 15. Towar Outletowy 鈥 Towar, w odniesieniu do kt贸rego Kupuj膮cy zosta艂 wyra藕nie poinformowany, 偶e konkretna cecha Towaru odbiega od typowych wymog贸w zgodno艣ci z Umow膮, np. w zakresie kompletno艣ci, jako艣ci, funkcjonalno艣ci itp.;聽
 16. Tre艣膰 Cyfrowa 鈥 dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 17. Tre艣ci U偶ytkownika 鈥 wszelkie informacje przekazane przez Kupuj膮cego w celu ich przechowywania na 偶膮danie Kupuj膮cego w systemie teleinformatycznym Serwisu, ewentualnie w celu ich publikacji w Serwisie, np. dodatkowe, dobrowolne informacje podane w Koncie U偶ytkownika, komentarz lub opinia o Produkcie, pytanie lub notatki pod Tre艣ciami Cyfrowymi, post w grupie tematycznej lub grupie wsparcia zwi膮zanej z Tre艣ciami Cyfrowymi;
 18. Umowa 鈥 umowa zawierana pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Kupuj膮cym, kt贸rej przedmiotem jest sprzeda偶 Towar贸w albo dostarczenie Tre艣ci Cyfrowych;
 19. Us艂ugi Elektroniczne 鈥 wszelkie us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋 na rzecz Kupuj膮cego za po艣rednictwem Serwisu;
 20. Voucher 鈥 unikalny kod (ci膮g znak贸w), kt贸ry mo偶e zosta膰 wykorzystany przez Kupuj膮cego do zap艂aty Ceny lub cz臋艣ci Ceny;

搂 2. Postanowienia wst臋pne

 1. Sprzedawca za po艣rednictwem Serwisu 艣wiadczy Us艂ugi Elektroniczne oraz prowadzi sprzeda偶 Produkt贸w. Kupuj膮cy mo偶e dokona膰 zakupu Produkt贸w wskazanych na stronach Serwisu lub okre艣lonych w ramach Przedsprzeda偶y.聽
 2. Serwis nie s艂u偶y do zawierania Um贸w pomi臋dzy Kupuj膮cymi.聽聽聽
 3. Regulamin okre艣la zasady i warunki korzystania z Serwisu, a tak偶e prawa i obowi膮zki Sprzedawcy i Kupuj膮cych.
 4. Sprzedawca wyznaczy艂 elektroniczny punkt kontaktowy zwi膮zany z Serwisem przeznaczony do bezpo艣redniej komunikacji z organami pa艅stw cz艂onkowskich, Komisj膮, Rad膮 Us艂ug Cyfrowych: biuro@flagolie.pl. Ten sam punkt kontaktowy mo偶e by膰 wykorzystywany przez Kupuj膮cego do bezpo艣redniej i szybkiej komunikacji ze Sprzedawc膮. Komunikacja mo偶e by膰 prowadzona w j臋zyku polskim lub angielskim.

搂 3. Us艂ugi Elektroniczne dotycz膮ce Serwisu

 1. Sprzedawca 艣wiadczy na rzecz Kupuj膮cego Us艂ugi Elektroniczne zwi膮zane z korzystaniem z Serwisu polegaj膮ce na zapewnieniu Kupuj膮cemu mo偶liwo艣ci:
  1. przegl膮dania publicznie dost臋pnej zawarto艣ci Serwisu;
  2. rejestracji Konta U偶ytkownika i korzystania z Konta U偶ytkownika;聽
  3. z艂o偶enia zam贸wienia i zawarcia Umowy;
  4. zapisu do Newslettera,
  5. przekazywania Tre艣ci U偶ytkownika.
 2. Us艂ugi Elektroniczne s膮 艣wiadczone na rzecz Kupuj膮cego nieodp艂atnie.聽
 3. Do korzystania z Us艂ug Elektronicznych nie jest konieczne spe艂nienie szczeg贸lnych warunk贸w technicznych przez sprz臋t komputerowy lub oprogramowanie Kupuj膮cego. Wystarczaj膮ce s膮:
 1. dost臋p do Internetu,
 2. standardowy, aktualny system operacyjny,
 3. standardowa, aktualna przegl膮darka internetowa z w艂膮czon膮 obs艂ug膮 plik贸w cookies,
 4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Zakazane jest podczas korzystania z Us艂ug Elektronicznych dostarczanie tre艣ci o charakterze bezprawnym, w szczeg贸lno艣ci poprzez przesy艂anie takich tre艣ci za po艣rednictwem formularzy dost臋pnych w Serwisie.聽
 2. W celu zapewnienia bezpiecze艅stwa Kupuj膮cemu i przekazu danych w zwi膮zku z korzystaniem z Serwisu Sprzedawca podejmuje 艣rodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro偶enia bezpiecze艅stwa 艣wiadczonych Us艂ug Elektronicznych, w szczeg贸lno艣ci 艣rodki s艂u偶膮ce zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Sprzedawca podejmuje dzia艂ania w celu zapewnienia w pe艂ni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Kupuj膮cy powinien poinformowa膰 Sprzedawc臋 o wszelkich nieprawid艂owo艣ciach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 4. Z uwagi na to, 偶e Serwis stanowi system teleinformatyczny zarz膮dzany przez Sprzedawc臋, Sprzedawca mo偶e prowadzi膰 prace techniczne i informatyczne, kt贸re maj膮 na celu rozw贸j Serwisu oraz 艣wiadczenie Us艂ug Elektronicznych na jak najwy偶szym poziomie.
 5. W ramach rozwoju Serwisu Sprzedawca mo偶e w szczeg贸lno艣ci:
 1. dodawa膰 nowe funkcje oraz zmienia膰 lub usuwa膰 istniej膮ce funkcje w ramach Serwisu;
 2. wprowadzi膰 Serwis na inny rodzaj urz膮dze艅, np. na urz膮dzenia przeno艣ne;
 3. udost臋pni膰 aplikacj臋 zwi膮zan膮 ze Serwisem.

搂 4. Zawarto艣膰 Serwisu

 1. Publicznie dost臋pna zawarto艣膰 Serwisu zawiera tre艣ci takie tak jak teksty, zdj臋cia, grafiki, nagrania audio, wideo.聽聽
 2. Przegl膮danie publicznie dost臋pnej zawarto艣ci Serwisu jest mo偶liwe anonimowo, tj. bez podawania danych osobowych.
 3. Zawarto艣膰 Serwisu podlega ochronie prawa autorskiego.聽
 4. Szczeg贸艂y dotycz膮ce w艂asno艣ci intelektualnej s膮 opisane w 搂 25 Regulaminu.

搂 5. Konto U偶ytkownika

 1. Rejestracja Konta U偶ytkownika wymaga wype艂nienia i przes艂ania formularza rejestracyjnego dost臋pnego w Serwisie lub wyra偶enia woli rejestracji Konta U偶ytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniej tre艣ci checkboxa w formularzu zam贸wienia.聽
 2. Rejestracja Konta U偶ytkownika wymaga podania danych osobowych niezb臋dnych w tym celu.
 3. Konto U偶ytkownika jest przypisane do adresu e-mail podanego przez Kupuj膮cego.聽
 4. W Koncie U偶ytkownika s膮 przechowywane informacje na temat Kupuj膮cego, w tym historia z艂o偶onych przez niego zam贸wie艅 w Serwisie.聽聽
 5. Kupuj膮cy loguje si臋 do Konta U偶ytkownika z wykorzystaniem adresu e-mail przypisanego do Konta U偶ytkownika (login) oraz zdefiniowanego przez siebie has艂a. Kupuj膮cy jest zobowi膮zany zabezpieczy膰 dost臋p do Konta U偶ytkownika przed dost臋pem os贸b nieuprawnionych, a ponadto jest zobowi膮zany nie udost臋pnia膰 loginu i has艂a 偶adnym osobom trzecim.聽
 6. Kupuj膮cy mo偶e w ka偶dej chwili usun膮膰 Konto U偶ytkownika. Aby usun膮膰 konto Kupuj膮cy powinien skontaktowa膰 si臋 w tej sprawie ze Sprzedawc膮 za po艣rednictwem poczty e-mail. Usuni臋cie Konta U偶ytkownika prowadzi do utraty dost臋pu do przypisanych do Konta U偶ytkownika Tre艣ci Cyfrowych.

搂 6. Z艂o偶enie zam贸wienia i zawarcie Umowy

 1. Kupuj膮cy mo偶e z艂o偶y膰 zam贸wienie jako zarejestrowany klient albo jako go艣膰.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupuj膮cy, kt贸ry posiada Konto U偶ytkownika w Serwisie.聽
 3. Je偶eli Kupuj膮cy posiada Konto U偶ytkownika w Serwisie, przed z艂o偶eniem zam贸wienia powinien si臋 do niego zalogowa膰. Logowanie mo偶liwe jest r贸wnie偶 w trakcie sk艂adania zam贸wienia.聽聽
 4. Wszelkie opisy Produkt贸w dost臋pne na stronach Serwisu nie stanowi膮 oferty w rozumieniu w艂a艣ciwych przepis贸w prawa cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.聽
 5. Z艂o偶enie zam贸wienia odbywa si臋 poprzez dodanie do koszyka Produkt贸w, kt贸re interesuj膮 Kupuj膮cego, a nast臋pnie wype艂nienie formularza zam贸wienia. W formularzu jest konieczne podanie danych niezb臋dnych do realizacji zam贸wienia. Na etapie sk艂adania zam贸wienia nast臋puje wyb贸r metody p艂atno艣ci za zam贸wienie. Warunkiem z艂o偶enia zam贸wienia jest akceptacja Regulaminu, z kt贸rym Kupuj膮cy powinien uprzednio si臋 zapozna膰. W razie jakichkolwiek w膮tpliwo艣ci dotycz膮cych Regulaminu Kupuj膮cy mo偶e skontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮.聽
 6. W formularzu zam贸wienia Kupuj膮cy musi poda膰 prawdziwe dane osobowe. Kupuj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰 za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zam贸wienia w sytuacji, gdy Kupuj膮cy poda艂 nieprawdziwe dane lub gdy dane te budz膮 uzasadnione w膮tpliwo艣ci Sprzedaj膮cego co do ich poprawno艣ci. W takim przypadku Kupuj膮cy zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez poczt臋 elektroniczn膮 o w膮tpliwo艣ciach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupuj膮cemu przys艂uguje prawo wyja艣nienia wszelkich okoliczno艣ci zwi膮zanych z weryfikacj膮 prawdziwo艣ci podanych danych. W przypadku braku danych pozwalaj膮cych Sprzedawcy na podj臋cie kontaktu z Kupuj膮cym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyja艣nie艅 po podj臋ciu kontaktu przez Kupuj膮cego.
 7. Kupuj膮cy o艣wiadcza, 偶e wszelkie dane podane przez niego w formularzu zam贸wienia s膮 prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do weryfikowania ich prawdziwo艣ci i poprawno艣ci, cho膰 posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7.
 8. Proces sk艂adania zam贸wienia ko艅czy klikni臋cie w przycisk finalizuj膮cy zam贸wienie. Klikni臋cie w przycisk finalizuj膮cy zam贸wienie stanowi z艂o偶enie przez Kupuj膮cego oferty nabycia wybranych Produkt贸w od Sprzedawcy, na warunkach okre艣lonych w formularzu zam贸wienia.

搂 7. Przedsprzeda偶

 1. Sprzedawca mo偶e organizowa膰 Przedsprzeda偶 w odniesieniu do niekt贸rych rodzaj贸w Produkt贸w.聽
 2. Produkty obj臋te Przedsprzeda偶膮 s膮 wyra藕nie oznaczane w ramach Serwisu jako Produkty dost臋pne w Przedsprzeda偶y. Na stronie takich Produkt贸w Sprzedawca zamieszcza informacj臋, od jakiej daty Produkty najprawdopodobniej b臋d膮 dost臋pne i od jakiej daty Produkty najprawdopodobniej b臋d膮 przekazywane Kupuj膮cym.聽
 3. Na potrzeby zawierania Um贸w w ramach Przedsprzeda偶y postanowienia 搂 6 stosuje si臋 odpowiednio.聽
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o kt贸rym mowa w ust. 2, szczeg贸lnie na skutek op贸藕nienia w dostarczaniu Produktu przez osoby trzecie (np. producent贸w). Sprzedawca b臋dzie informowa艂 Kupuj膮cych o wszelkich zmianach termin贸w zwi膮zanych z Przedsprzeda偶膮, poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie oraz wys艂anie wiadomo艣ci e-mail, na adres podany przez Kupuj膮cego.聽
 5. W przypadku, gdyby sprzeda偶 Produkt贸w nie by艂a mo偶liwa na warunkach przewidzianych w Przedsprzeda偶y (np. dostawcy nie dostarcz膮 odpowiedniej ilo艣ci lub rodzaj贸w materia艂贸w, nast膮pi wzrost ceny materia艂贸w itp.), Sprzedawca poinformuje Kupuj膮cego o tych okoliczno艣ciach.聽
 6. Je偶eli Kupuj膮cy b臋d膮cy Konsumentem lub PNPK nie zgadza si臋 na przed艂u偶enie terminu dostarczenia Produktu lub zmian臋 warunk贸w sprzeda偶y Produktu, mo偶e zrezygnowa膰 z nabycia Produktu, a Sprzedawca zwraca takiemu Kupuj膮cemu wszelkie p艂atno艣ci dokonane w ramach Przedsprzeda偶y.

搂 8. Cena i p艂atno艣ci

 1. Dost臋pne metody p艂atno艣ci za zam贸wienie s膮 opisane na stronie Serwisu oraz prezentowane Kupuj膮cemu na etapie sk艂adania zam贸wienia.
 2. Je偶eli Kupuj膮cy wybra艂 przy sk艂adaniu zam贸wienia p艂atno艣膰 on-line, po klikni臋ciu w przycisk finalizuj膮cy zam贸wienie zostanie przekierowany do bramki p艂atno艣ci obs艂ugiwanej przez zewn臋trznego operatora p艂atno艣ci w celu dokonania p艂atno艣ci za zam贸wienie. Je偶eli Kupuj膮cy wybra艂 p艂atno艣膰 za pobraniem, po klikni臋ciu w przycisk finalizuj膮cy zam贸wienie zostanie przekierowany na stron臋 Serwisu z potwierdzeniem zam贸wienia. Zap艂ata za zam贸wienie powinna nast膮pi膰 w terminie 24 godzin od z艂o偶enia zam贸wienia. Po up艂ywie tego terminu Sprzedawca mo偶e przyj膮膰, 偶e Kupuj膮cy zrezygnowa艂 z nabycia Produktu, i anulowa膰 z艂o偶one zam贸wienie.聽
 3. P艂atno艣ci internetowe dokonywane za po艣rednictwem jednego z system贸w p艂atno艣ci akceptowanych przez Serwis:聽
  1. Przelewy24 鈥 realizowane przez sp贸艂k臋 PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Pozna艅, wpisany do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy Pozna艅 鈥 Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068;
  2. iMoje 鈥 realizowane przez sp贸艂k臋 ING Bank 艢l膮ski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsi臋biorc贸w w S膮dzie Rejonowym Katowice 鈥 Wsch贸d Wydzia艂 VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000005459, kapita艂 zak艂adowy w kwocie 130.100.000,00 z艂 op艂acony w ca艂o艣ci, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909;
  3. Blik 鈥 realizowane przez sp贸艂k臋 ING Bank 艢l膮ski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsi臋biorc贸w w S膮dzie Rejonowym Katowice 鈥 Wsch贸d Wydzia艂 VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000005459, kapita艂 zak艂adowy w kwocie 130.100.000,00 z艂 op艂acony w ca艂o艣ci, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909;
  4. P艂atno艣膰 kart膮 p艂atnicz膮 鈥 Serwis akceptuje p艂atno艣ci dokonywane kartami p艂atniczymi (kredytowymi i debetowymi):聽 Visa i MasterCard, jedynie za po艣rednictwem operator贸w p艂atno艣ci internetowych Przelewy24 oraz iMoje, wskazanych w pkt. 5.1.1. powy偶ej.聽
 4. Je偶eli Kupuj膮cy prosi o wystawienie faktury, jest ona wystawiana w formie papierowej i dor臋czana Kupuj膮cemu razem z zam贸wieniem.聽
 5. Wszystkie Ceny podane na stronach Serwisu s膮 cenami brutto.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia Kupuj膮cym rabat贸w, obni偶ek lub innych preferencji zwi膮zanych z Cen膮 wed艂ug w艂asnego wyboru, w szczeg贸lno艣ci w ramach organizowanej akcji promocyjnej. Szczeg贸艂y akcji promocyjnych okre艣laj膮 odr臋bne regulaminy akcji promocyjnych. Kupuj膮cemu nie przys艂uguje prawo 偶膮dania rabat贸w, obni偶ek lub innych preferencji, kt贸re nie wynikaj膮 z akcji promocyjnej.聽
 7. Kupuj膮cy, kt贸ry posiada Kod Rabatowy, mo偶e wykorzysta膰 go przy sk艂adaniu zam贸wienia, podaj膮c Kod Rabatowy w przeznaczonym do tego miejscu, zgodnie z instrukcjami dost臋pnymi na stronie formularza zam贸wienia. Zastosowanie Kod贸w Rabatowych mo偶e by膰 ograniczone wy艂膮cznie do okre艣lonych Produkt贸w lub grupy Produkt贸w, zgodnie z informacjami przekazywanymi przy okazji udost臋pnieniu danego Kodu Rabatowego. Mo偶liwo艣膰 skorzystania z okre艣lonego Kodu Rabatowego mo偶e by膰 ograniczona w czasie, zgodnie z informacjami przekazywanymi przy okazji udost臋pnieniu danego Kodu Rabatowego. Kody Rabatowe mog膮 by膰 udost臋pniane w r贸偶nych okoliczno艣ciach, np. w zamian za zapis do Newslettera, jako nagroda w konkursach organizowanych przez Sprzedawc臋, jako prezent dla Kupuj膮cego itp.聽
 8. W ka偶dym przypadku informowania o obni偶eniu Cen Produkt贸w Sprzedawca obok informacji o obni偶onej Cenie zamieszcza r贸wnie偶 informacj臋 o najni偶szej Cenie Produktu, kt贸ra obowi膮zywa艂a w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obni偶ki. Je偶eli dany Produkt jest oferowany do sprzeda偶y w okresie kr贸tszym ni偶 30 dni, obok informacji o obni偶onej Cenie Sprzedawca zamieszcza r贸wnie偶 informacj臋 o najni偶szej Cenie Produktu, kt贸ra obowi膮zywa艂a w okresie od dnia rozpocz臋cia oferowania tego Produktu do sprzeda偶y do dnia wprowadzenia obni偶ki.

搂 9. Vouchery

 1. Voucher mo偶e mie膰 form臋聽drukowan膮 albo cyfrow膮.聽聽
 2. Voucher w formie drukowanej jest dostarczany Kupuj膮cemu w taki sam spos贸b jak Towar.
 3. Voucher w formie cyfrowej jest wysy艂any na adres e-mail podany przez Kupuj膮cego w formularzu zam贸wienia.聽
 4. Sprzedawca nie wydaje duplikat贸w zniszczonych lub zagubionych Voucher贸w dostarczonych Kupuj膮cemu w formie drukowanej. Przedstawiaj膮c dow贸d zakupu, Kupuj膮cy mo偶e jednak poprosi膰 o wys艂anie Vouchera w formie cyfrowej.聽
 5. Voucher posiada okre艣lon膮 warto艣膰 nominaln膮 brutto wskazan膮 w opisie Vouchera w Serwisie.
 6. Voucher mo偶e zosta膰 wykorzystany jako forma zap艂aty za zam贸wienie sk艂adane przez Kupuj膮cego poprzez wprowadzenie kodu w przeznaczonym do tego miejscu, zgodnie z instrukcjami dost臋pnymi na stronie formularza zam贸wienia, ale nie podlega wymianie na 艣rodki pieni臋偶ne ani w ca艂o艣ci, ani w cz臋艣ci.聽
 7. W przypadku, gdy kwota do zap艂aty za zam贸wienie jest ni偶sza ni偶 warto艣膰 Vouchera, Sprzedawca nie zwraca Kupuj膮cemu r贸偶nicy. W przypadku, gdy kwota do zap艂aty za zam贸wienie jest wy偶sza ni偶 warto艣膰 Vouchera, Kupuj膮cy dop艂aca r贸偶nic臋.
 8. Wykorzystanie Vouchera mo偶e by膰 ograniczone do okre艣lonych Produkt贸w lub grup Produkt贸w. Ograniczenia zwi膮zane z Voucherem s膮 zawsze wskazane w opisie Vouchera w Serwisie.聽聽
 9. Voucher mo偶e by膰 wykorzystany tylko jeden raz.聽
 10. Voucher mo偶e mie膰 termin wa偶no艣ci, po up艂ywie kt贸rego wykorzystanie Vouchera nie jest mo偶liwe. Je偶eli Voucher posiada termin wa偶no艣ci, jest on wskazany w opisie Vouchera w Serwisie. Konsument lub PNPK mog膮 zwr贸ci膰 si臋 do Sprzedawcy o zwrot w pieni膮dzu warto艣ci niewykorzystanego Vouchera po up艂ywie terminu jego wa偶no艣ci.聽
 11. W przypadku odst膮pienia od Umowy, z tytu艂u kt贸rej p艂atno艣膰聽zosta艂a dokonana z wykorzystaniem Vouchera, Sprzedawca jest uprawniony dokona膰 zwrotu p艂atno艣ci poprzez dor臋czenie Kupuj膮cemu Vouchera o warto艣ci odpowiadaj膮cej zwracanej kwocie. Kupuj膮cy nie jest uprawniony do domagania si臋 zwrotu p艂atno艣ci w pieni膮dzu.聽聽
 12. Sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodno艣膰 Vouchera z Umow膮. W przypadku Vouchera w formie drukowanej, do zasad odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy stosuje si臋 odpowiednio postanowienia Regulaminu dotycz膮ce odpowiedzialno艣ci za zgodno艣膰 Towaru z Umow膮. W przypadku Vouchera w formie cyfrowej, do zasady odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy stosuje si臋 odpowiednio postanowienia Regulaminu dotycz膮ce odpowiedzialno艣ci za zgodno艣膰 Tre艣ci Cyfrowej z Umow膮.

搂 10. Realizacja zam贸wienia dotycz膮cego Towar贸w

 1. Realizacja zam贸wienia polega na skompletowaniu zam贸wionych Towar贸w, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupuj膮cego oraz nadaniu przesy艂ki do Kupuj膮cego zgodnie z wybran膮 przez Kupuj膮cego form膮聽dostawy zam贸wienia.聽
 2. Koszt dostawy Towaru ponosi Kupuj膮cy, chyba 偶e co艣 innego wynika z informacji zaprezentowanej Kupuj膮cemu w Serwisie.
 3. Zam贸wienie uwa偶a si臋 za zrealizowane z chwil膮 nadania przesy艂ki do Kupuj膮cego (powierzenia przesy艂ki przewo藕nikowi trudni膮cemu si臋 przewozem). W przypadku dostawy za po艣rednictwem przewo藕nika Sprzedawca informuje Kupuj膮cego o przygotowaniu Towaru do wysy艂ki oraz przekazaniu przesy艂ki przewo藕nikowi. Dok艂adny termin dostarczenia Towaru okre艣la przewo藕nik, chyba 偶e przewo藕nik umo偶liwia Kupuj膮cemu dok艂adne okre艣lenie daty i godziny dostarczenia przesy艂ki. Je偶eli przewo藕nik udost臋pnia tak膮 funkcjonalno艣膰, Sprzedawca przekazuje Kupuj膮cemu dane potrzebne do monitorowania transportu Towaru, w szczeg贸lno艣ci link do strony internetowej przewo藕nika lub do aplikacji przewo藕nika.
 4. Kupuj膮cy jest obowi膮zany zbada膰 przesy艂k臋 w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy przesy艂kach tego rodzaju. Je偶eli Kupuj膮cy stwierdzi艂, 偶e w czasie przewozu nast膮pi艂 ubytek lub uszkodzenie Towar贸w, jest obowi膮zany dokona膰 wszelkich czynno艣ci niezb臋dnych do ustalenia odpowiedzialno艣ci przewo藕nika, np. w postaci spisania protoko艂u szkody (art. 545 搂 2 k.c.)
 5. Czas realizacji zam贸wienia jest wskazany przy ka偶dym Towarze. Zam贸wione Towary powinny zosta膰 wydane Konsumentowi lub PNPK w terminie do 30 dni, chyba 偶e w opisie Towaru zosta艂聽wyra藕nie oznaczony przez Sprzedawc臋 d艂u偶szy termin. W takiej sytuacji, sk艂adaj膮c zam贸wienie, Kupuj膮cy wyra偶a zgod臋 na d艂u偶szy termin realizacji zam贸wienia wynikaj膮cy z opisu Towaru.聽
 6. Je偶eli Kupuj膮cy zamawia Towary z r贸偶nym czasem realizacji, dla Sprzedawcy wi膮偶膮cym terminem realizacji ca艂o艣ci zam贸wienia jest ten najd艂u偶szy spo艣r贸d wszystkich Towar贸w wchodz膮cych w sk艂ad zam贸wienia, przy czym Sprzedawca mo偶e zaproponowa膰 podzia艂 zam贸wienia na kilka niezale偶nych przesy艂ek w celu przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do cz臋艣ci Towar贸w.

搂 11. Zapis do Newslettera w celu otrzymania Tre艣ci Cyfrowych

 1. Sprzedawca mo偶e zapewnia膰 mo偶liwo艣膰 otrzymania Tre艣ci Cyfrowych opisanych w Serwisie bez konieczno艣ci zap艂aty Ceny, ale w zamian za zapis do Newslettera.聽
 2. Zapis do Newslettera wymaga wype艂nienia i przes艂ania formularza dost臋pnego w Serwisie.聽
 3. Zapis do Newslettera wymaga podania danych osobowych niezb臋dnych w tym celu.
 4. Je偶eli Kupuj膮cy zapisuje si臋 do Newslettera, 偶eby otrzyma膰 Tre艣ci Cyfrowe, zapis do Newslettera prowadzi jednocze艣nie do zawarcia Umowy o dostarczenie Tre艣ci Cyfrowych. Kupuj膮cy nie p艂aci jednak Ceny za dostarczenie Tre艣ci Cyfrowych. Form膮 zap艂aty za dostarczenie Tre艣ci Cyfrowych jest w tym przypadku zapis do Newslettera.聽
 5. Po zawarciu Umowy o dostarczenie Tre艣ci Cyfrowych w spos贸b opisany powy偶ej, Kupuj膮cy otrzymuje na podany adres e-mail wiadomo艣膰 z instrukcj膮 pobrania lub uzyskania dost臋pu do Tre艣ci Cyfrowych op艂aconych zapisem do Newslettera.
 6. Kupuj膮cy mo偶e w ka偶dej chwili zrezygnowa膰 z otrzymywania Newslettera. Nie ma to wp艂ywu na zawart膮 Umow臋 o dostarczenie Tre艣ci Cyfrowych.聽
 7. Je偶eli Kupuj膮cy jest zainteresowany Tre艣ciami Cyfrowymi, kt贸re s膮 oznaczone w Serwisie jako dost臋pne w zamian za zapis do Newslettera, ale nie chce zapisywa膰 si臋聽do Newslettera, mo偶e kupi膰 te Tre艣ci Cyfrowe, kontaktuj膮c si臋聽indywidualnie ze Sprzedawc膮.

搂 12. Odst膮pienie od Umowy Konsumenta lub PNPK bez podania przyczyny

 1. Konsument lub PNPK ma prawo odst膮pi膰 Umowy, kt贸ra by艂a zawarta za po艣rednictwem Serwisu, bez podawania przyczyny w terminie:
  1. 14 dni od dnia obj臋cia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub PNPK, lub wskazan膮 przez Konsumenta lub PNPK osob臋 trzeci膮, inn膮 ni偶 przewo藕nik. W przypadku, gdy Umowa obejmuje wiele Towar贸w, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w cz臋艣ciach termin na odst膮pienie od Umowy liczy si臋 od obj臋cia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub cz臋艣ci;
  2. 14 dni od dnia zawarcia Umowy 鈥 w przypadku innych Um贸w ni偶 umowa sprzeda偶y Towar贸w.聽
 2. Prawo do odst膮pienia od Umowy nie przys艂uguje w stosunku do Umowy:
  1. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wed艂ug specyfikacji聽Konsumenta albo PNPK聽lub s艂u偶膮cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Towar ulegaj膮cy szybkiemu zepsuciu lub maj膮cy kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;
  3. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Towar dostarczany w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rego po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
  4. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 Towary, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;
 3. Aby odst膮pi膰 od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformowa膰 Sprzedawc臋 o swojej decyzji o odst膮pieniu od Umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia 鈥 na przyk艂ad poprzez pismo wys艂ane poczt膮 lub poczt膮 elektroniczn膮.
 4. Konsument lub PNPK mo偶e skorzysta膰 ze wzoru formularza odst膮pienia od Umowy, dost臋pnego pod poni偶szym linkiem: Formularz odst膮pienia od umowy, jednak nie jest to obowi膮zkowe.聽
 5. Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wys艂a艂 informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego Konsumentowi lub PNPK prawa odst膮pienia od Umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od Umowy.聽
 6. Konsument lub PNPK ma obowi膮zek zwr贸ci膰 Towar Sprzedawcy lub przekaza膰 go osobie upowa偶nionej przez Sprzedawc臋 do odbioru niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od Umowy, chyba 偶e Sprzedawca zaproponowa艂, 偶e sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie Towaru przed jego up艂ywem.
 7. Konsument lub PNPK ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu Towaru.
 8. W przypadku odst膮pienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Konsumenta lub PNPK sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przy sk艂adaniu zam贸wienia), niezw艂ocznie, a聽w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym Sprzedawca zosta艂 poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odst膮pienia od Umowy.聽
 9. Zwrot p艂atno艣ci dokonywany jest przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e Konsument lub PNPK wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inne rozwi膮zanie. W ka偶dym przypadku Konsument lub PNPK nie ponosi 偶adnych op艂at w zwi膮zku z tym zwrotem.聽
 10. Je偶eli Sprzedawca nie zaproponowa艂, 偶e sam odbierze Towar od Konsumenta lub PNPK, mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Konsumenta lub PNPK do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub PNPK dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 11. Konsument lub PNPK ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Towaru b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedawcy przys艂uguje prawo dokonania potr膮cenia swojej wierzytelno艣ci wobec Kupuj膮cego z tego tytu艂u zgodnie z art. 498 Kodeksu cywilnego i nast臋pne.

搂 13. R臋kojmia za wady i odpowiedzialno艣膰 za zgodno艣膰聽Towaru z Umow膮

 1. R臋kojmia za wady Towar贸w, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wy艂膮czona w przypadku Um贸w sprzeda偶y Towar贸w, kt贸re s膮 zawierane przez Kupuj膮cych innych ni偶 Konsument lub PNPK.聽
 2. Do Um贸w sprzeda偶y Towar贸w, kt贸re s膮 zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje si臋 przepisy o odpowiedzialno艣ci za zgodno艣膰 Towaru z Umow膮, kt贸re s膮 zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzgl臋dnieniem postanowie艅 Regulaminu.聽聽
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl臋dem Konsumenta oraz PNPK za zgodno艣膰 Towaru z Umow膮. Zgodno艣膰 Towaru z Umow膮 ocenia si臋 zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.聽
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 za brak zgodno艣ci Towaru z聽Umow膮 istniej膮cy w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ci膮gu dw贸ch lat od tej chwili, chyba 偶e:
  1. termin przydatno艣ci Towaru do u偶ycia, okre艣lony przez Sprzedawc臋, jego poprzednik贸w prawnych lub osoby dzia艂aj膮ce w ich imieniu, jest d艂u偶szy;
  2. Umowa dotyczy Towaru Outletowego, gdzie Kupuj膮cy wyra藕nie wyrazi艂 zgod臋 na nabycie Towaru Outletowego.
 5. W przypadku TzEC Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 za brak zgodno艣ci z Umow膮 Tre艣ci Cyfrowych lub us艂ug cyfrowych dostarczanych w spos贸b ci膮g艂y, kt贸ry wyst膮pi艂 lub ujawni艂 si臋 w czasie, w kt贸rym zgodnie z Umow膮 mia艂y by膰 dostarczane, jednak nie kr贸cej ni偶 przez dwa lata od chwili dostarczenia TzEC.

搂 14. Wymiana lub naprawa Towaru niezgodnego z Umow膮

 1. Je偶eli Towar jest niezgodny z Umow膮, Konsument lub PNPK mo偶e 偶膮da膰 jego naprawy lub wymiany.
 2. Sprzedawca mo偶e:
  1. dokona膰 wymiany, gdy Konsument lub PNPK 偶膮da naprawy, lub
  2. dokona膰 naprawy, gdy Konsument lub PNPK 偶膮da wymiany,

je偶eli doprowadzenie Towaru do zgodno艣ci z Umow膮 w spos贸b wybrany przez Konsumenta lub PNPK jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w dla Sprzedawcy.聽

 1. Je偶eli naprawa i wymiana s膮 niemo偶liwe lub wymaga艂yby nadmiernych koszt贸w dla Sprzedawcy, mo偶e on odm贸wi膰 wymiany lub naprawy w celu doprowadzenia do zgodno艣ci Towaru z Umow膮.聽
 2. Konsument lub PNPK udost臋pnia Sprzedawcy Towar podlegaj膮cy naprawie lub wymianie, a Sprzedawca odbiera go na sw贸j koszt. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w聽szczeg贸lno艣ci koszty op艂at pocztowych, przewozu, robocizny i materia艂贸w, ponosi Sprzedawca.
 3. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozs膮dnym czasie, nie d艂u偶szym ni偶 21 dni, od chwili, w聽kt贸rej Sprzedawca zosta艂 poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodno艣ci Towaru z聽Umow膮, i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Konsumenta lub PNPK, uwzgl臋dniaj膮c specyfik臋 Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub PNPK go naby艂.

搂 15. Obni偶enie Ceny lub odst膮pienie od Umowy w przypadku Towaru niezgodnego z Umow膮

 1. Je偶eli Towar jest niezgodny z Umow膮, Konsument lub PNPK mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu Ceny albo odst膮pieniu od Umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odm贸wi艂 naprawy lub wymiany Towaru zgodnie z 搂 14 ust. 3;
  2. Sprzedawca nie doprowadzi艂 Towaru do zgodno艣ci z Umow膮;
  3. brak zgodno艣ci Towaru z Umow膮 wyst臋puje nadal, mimo 偶e Sprzedawca pr贸bowa艂 doprowadzi膰 Towar do zgodno艣ci z Umow膮;
  4. brak zgodno艣ci Towaru z Umow膮 jest na tyle istotny, 偶e uzasadnia obni偶enie Ceny albo odst膮pienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w 搂 14 ust. 1;
  5. z o艣wiadczenia Sprzedawcy lub okoliczno艣ci wyra藕nie wynika, 偶e nie doprowadzi on Towaru do zgodno艣ci z Umow膮 w rozs膮dnym czasie lub bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Konsumenta lub PNPK.
 2. Obni偶ona Cena musi pozostawa膰 w takiej proporcji do Ceny wynikaj膮cej z聽Umowy, w jakiej warto艣膰 Towaru niezgodnego z Umow膮 pozostaje do warto艣ci Towaru zgodnego z Umow膮.
 3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK kwoty nale偶ne wskutek skorzystania z聽prawa obni偶enia Ceny niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta lub PNPK o obni偶eniu Ceny.
 4. Konsument lub PNPK nie mo偶e odst膮pi膰 od Umowy, je偶eli brak zgodno艣ci Towaru z Umow膮 jest nieistotny. Domniemywa si臋, 偶e brak zgodno艣ci Towaru z Umow膮 jest istotny.
 5. Je偶eli brak zgodno艣ci z Umow膮 dotyczy jedynie niekt贸rych Towar贸w dostarczonych na podstawie Umowy Konsument lub PNPK mo偶e odst膮pi膰 od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towar贸w, a tak偶e w odniesieniu do innych Towar贸w nabytych przez Konsumenta lub PNPK wraz z Towarami niezgodnymi z Umow膮, je偶eli nie mo偶na rozs膮dnie oczekiwa膰, aby Konsument lub PNPK zgodzi艂 si臋 zatrzyma膰 wy艂膮cznie Towary zgodne z Umow膮.
 6. W razie odst膮pienia od Umowy Konsument lub PNPK niezw艂ocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK Cen臋 niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odes艂ania.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument lub PNPK, chyba 偶e Konsument lub PNPK wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.

搂 16. Odpowiedzialno艣膰 za zgodno艣膰聽Tre艣ci Cyfrowych z Umow膮

 1. R臋kojmia za wady Tre艣ci Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wy艂膮czona w przypadku Um贸w, kt贸re s膮 zawierane przez Kupuj膮cych innych ni偶 Konsument lub PNPK.聽
 2. Do Um贸w, kt贸re s膮 zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje si臋 przepisy o odpowiedzialno艣ci za zgodno艣膰 Tre艣ci Cyfrowych z Umow膮, kt贸re s膮 zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzgl臋dnieniem postanowie艅 Regulaminu.聽
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl臋dem Konsumenta oraz PNPK za zgodno艣膰 Tre艣ci Cyfrowych z Umow膮. Zgodno艣膰 Tre艣ci Cyfrowych z Umow膮 ocenia si臋 zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.聽
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 za brak zgodno艣ci Tre艣ci Cyfrowych z Umow膮, kt贸ry istnia艂 w chwili ich dostarczenia i ujawni艂 si臋 w ci膮gu dw贸ch lat od tej chwili.

搂 17. Doprowadzenie Tre艣ci Cyfrowych do zgodno艣ci z Umow膮

 1. Je偶eli Tre艣ci Cyfrowych s膮 niezgodne z Umow膮, Konsument lub PNPK mo偶e 偶膮da膰 doprowadzenia Tre艣ci Cyfrowych do zgodno艣ci z Umow膮.
 2. Je偶eli doprowadzenie Tre艣ci Cyfrowych do zgodno艣ci z Umow膮 jest niemo偶liwe lub wymaga艂yby nadmiernych koszt贸w dla Sprzedawcy, mo偶e on odm贸wi膰 doprowadzenia Tre艣ci Cyfrowych do zgodno艣ci z Umow膮.聽
 3. Sprzedawca doprowadza Tre艣ci Cyfrowych do zgodno艣ci z Umow膮 w rozs膮dnym czasie, nie d艂u偶szym ni偶 21 dni, od chwili, w聽kt贸rej Sprzedawca zosta艂 poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodno艣ci Tre艣ci Cyfrowych z聽Umow膮, i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Konsumenta lub PNPK, uwzgl臋dniaj膮c ich charakter oraz cel, w jakim s膮 wykorzystywane.
 4. Koszty doprowadzenia Tre艣ci Cyfrowych do zgodno艣ci z Umow膮 ponosi Sprzedawca.

搂 18. Przekazywanie Tre艣ci U偶ytkownika

 1. Za po艣rednictwem Serwisu, Kupuj膮cy mo偶e przekazywa膰 Tre艣ci U偶ytkownika w celu ich przechowywania na 偶膮danie Kupuj膮cego w systemie teleinformatycznym Serwisu, ewentualnie w celu ich publikacji w Serwisie.
 2. Zakazane jest przekazywanie Tre艣ci U偶ytkownika, kt贸re聽
  1. stanowi膮 nielegalne tre艣ci w rozumieniu aktu o us艂ugach cyfrowych (DSA) lub聽
  2. s膮 niezgodne z Regulaminem.
 3. Przez Tre艣ci U偶ytkownika niezgodne z Regulaminem nale偶y rozumie膰 Tre艣ci U偶ytkownika, kt贸re:
 1. naruszaj膮 zasady publikowania opinii okre艣lone w 搂 23 Regulaminu;
 2. s膮 niezgodne z tematyk膮 tre艣ci dost臋pnych w Serwisie;
 3. powielaj膮 tre艣ci opublikowane wcze艣niej w Serwisie;
 4. zawieraj膮 linki lub inne tre艣ci o charakterze spamu;
 5. s艂u偶膮 prowadzeniu dzia艂alno艣ci konkurencyjnej wobec Sprzedawcy, np. promowaniu konkurencyjnych serwis贸w internetowych;
 6. s艂u偶膮 prowadzeniu niedozwolonych dzia艂a艅 reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczeg贸lno艣ci poprzez zamieszczanie reklam, sprzeda偶 oraz promowanie produkt贸w, us艂ug, projekt贸w, zbi贸rek;
 7. s艂u偶膮 prowadzeniu dzia艂a艅 zakazanych przez prawo, np. pr贸bom oszustwa i wy艂udzania 艣rodk贸w finansowych od innych Kupuj膮cych;
 8. nawo艂uj膮 do przemocy wobec jakichkolwiek istot 偶ywych, w tym zwierz膮t, lub pochwalaj膮 tak膮 przemoc;
 9. propaguj膮 jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustr贸j pa艅stwa;
 10. nawo艂uj膮 do nienawi艣ci na tle r贸偶nic p艂ciowych, seksualnych, narodowo艣ciowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze wzgl臋du na bezwyznaniowo艣膰, lub pochwalaj膮 tak膮 nienawi艣膰;
 11. zniewa偶aj膮 grup臋 ludno艣ci albo poszczeg贸lne osoby z powodu jej przynale偶no艣ci p艂ciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowo艣ci;
 12. zawieraj膮 tre艣ci o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak r贸wnie偶 nosz膮ce znamiona dyskryminacji p艂ciowej;
 13. znies艂awiaj膮 lub zniewa偶aj膮 jak膮kolwiek osob臋 trzeci膮;
 14. naruszaj膮 dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
 15. naruszaj膮 prawa autorskie jakiejkolwiek osoby trzeciej;
 16. zawieraj膮 wulgaryzmy lub inne tre艣ci o charakterze obra藕liwym;
 17. nawo艂uj膮 do zachowa艅 niebezpiecznych lub pochwalaj膮 takie zachowania;
 18. obra偶aj膮 uczucia religijne;
 19. mog膮 wywo艂ywa膰 dyskomfort innych Kupuj膮cych, w szczeg贸lno艣ci poprzez brak empatii lub szacunku innych Kupuj膮cych;聽
 20. naruszaj膮 obowi膮zuj膮cy porz膮dek prawny lub dobry obyczaje w inny spos贸b ni偶 okre艣lony w pkt 1 鈥 19.聽
 1. Je偶eli Sprzedawca powe藕mie wiarygodne informacje o mo偶liwo艣ci pope艂nienia przest臋pstwa lub wykroczenia przez Kupuj膮cego w zwi膮zku z przekazywanymi Tre艣ciami U偶ytkownika, Sprzedawca jest uprawniony i zobowi膮zany do powiadomienia o tym odpowiednich s艂u偶b lub organ贸w w艂adzy publicznej, a tak偶e przekazania im danych dotycz膮cych Kupuj膮cego. To samo dotyczy sytuacji, gdy s艂u偶by lub organy w艂adzy publicznej zwr贸c膮 si臋 do Sprzedawcy o udost臋pnienie danych Kupuj膮cego, w szczeg贸lno艣ci na potrzeby prowadzonych post臋powa艅 cywilnych lub karnych.

搂 19. Moderacja Tre艣ci U偶ytkownika

 1. Sprzedawca w ka偶dej chwili mo偶e weryfikowa膰 Tre艣ci U偶ytkownika. Sprzedawca przeprowadza weryfikacj臋 w spos贸b niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem nale偶ytej staranno艣ci. Jednocze艣nie Sprzedawca zastrzega, 偶e nie ma obowi膮zku uprzedniego kontrolowania Tre艣ci U偶ytkownik贸w, w szczeg贸lno艣ci poprzez kontrol臋 prewencyjn膮 (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania Tre艣ci U偶ytkownika) lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania Tre艣ci U偶ytkownika.聽
 2. W razie wykrycia niezgodno艣ci Tre艣ci U偶ytkownika z Regulaminem, Tre艣膰 U偶ytkownika mo偶e zosta膰 zablokowana i sta膰 si臋 niewidoczna dla innych Kupuj膮cych lub zosta膰 usuni臋ta z Serwisu.聽
 3. W przypadku zablokowania lub usuni臋cia Tre艣ci U偶ytkownika, Sprzedawca niezw艂ocznie powiadamia o tym Kupuj膮cego, kt贸ry przekaza艂 Tre艣ci U偶ytkownika podlegaj膮ce zablokowaniu lub usuni臋ciu, podaj膮c uzasadnienie dla swojej decyzji.
 4. W przypadku zablokowania lub usuni臋cia Tre艣ci U偶ytkownika jako niezgodnych z Regulaminem Kupuj膮cy, kt贸ry zamie艣ci艂 te Tre艣ci U偶ytkownika, mo偶e z艂o偶y膰 odwo艂anie na zasadach opisanych w 搂 22 Regulaminu.聽
 5. Sprzedawca zapewnia, 偶e odwo艂ania dotycz膮ce Tre艣ci U偶ytkownika nie b臋d膮 rozpatrywane w spos贸b zautomatyzowany 鈥 za weryfikacj臋 zasadno艣ci zablokowania lub usuni臋cia Tre艣ci U偶ytkownika b臋dzie odpowiada艂 personel Sprzedawcy.

搂 20. Zg艂aszanie Tre艣ci U偶ytkownika

 1. Dowolna osoba lub dowolny podmiot mog膮 zg艂osi膰 Sprzedawcy obecno艣膰 w Serwisie Tre艣ci U偶ytkownika, kt贸re dana osoba lub dany podmiot uwa偶aj膮 za nielegalne tre艣ci w rozumieniu aktu o us艂ugach cyfrowych (DSA).
 2. Zg艂oszenie mo偶e nast膮pi膰 drog膮 e-mailow膮, na adres biuro@flagolie.pl;聽
 3. Zg艂oszenie, o kt贸rym mowa w ust. 1, musi zawiera膰 wszystkie elementy wymagane na mocy aktu o us艂ugach cyfrowych (DSA), takie jak:聽
  1. wystarczaj膮co uzasadnione wyja艣nienie powod贸w, dla kt贸rych dana osoba lub dany podmiot zarzucaj膮, 偶e Tre艣ci U偶ytkownika s膮 niezgodne z Regulaminem;
  2. jasne wskazanie dok艂adnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dok艂adny adres URL lub dok艂adne adresy URL, oraz, w聽stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umo偶liwiaj膮ce identyfikacj臋 Tre艣ci U偶ytkownika, stosownie do聽rodzaju Tre艣ci U偶ytkownika i聽konkretnego rodzaju us艂ugi hostingu;
  3. imi臋 i聽nazwisko lub nazw臋 oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonuj膮cych zg艂oszenia, z聽wyj膮tkiem zg艂oszenia dotycz膮cego informacji uznawanych za zwi膮zane z聽jednym z聽przest臋pstw, o聽kt贸rych mowa w聽art.聽3鈥7 dyrektywy 2011/93/UE;
  4. o艣wiadczenie potwierdzaj膮ce powzi臋te w聽dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonuj膮cych zg艂oszenia, 偶e informacje i聽zarzuty w聽nim zawarte s膮 prawid艂owe i聽kompletne.
 4. Kupuj膮cy mo偶e skorzysta膰 ze wzoru formularza zg艂oszenia dost臋pnego pod adresem: Formularz zg艂oszenia.
 5. Po otrzymaniu zg艂oszenia, o kt贸rym mowa w ust. 1, Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza zg艂aszaj膮cemu otrzymanie zg艂oszenia 鈥 drog膮 elektroniczn膮, na podany adres elektroniczny. W przypadku, gdy zg艂oszenie jest niepe艂ne lub zawiera inne b艂臋dy, Sprzedawca mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do zg艂aszaj膮cego z pro艣b膮 o uzupe艂nienie lub poprawienie zg艂oszenia. Je偶eli zg艂aszaj膮cy nie dokona uzupe艂nienia lub poprawienia zg艂oszenia najp贸藕niej w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Sprzedawc臋, zg艂oszenie pozostawia si臋 bez rozpoznania.
 6. Weryfikacja Tre艣ci U偶ytkownika przez Sprzedawc臋 nast膮pi najp贸藕niej w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawid艂owego zg艂oszenia. Sprzedawca przeprowadza weryfikacj臋 w spos贸b niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem nale偶ytej staranno艣ci. Sprzedawca w celu weryfikacji Tre艣ci U偶ytkownika mo偶e za偶膮da膰 od zg艂aszaj膮cego dodatkowych informacji lub dokument贸w, np. potwierdzaj膮cych posiadanie praw, kt贸re weryfikowane Tre艣ci U偶ytkownika potencjalnie naruszaj膮.聽
 7. W trakcie dokonywania weryfikacji Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Tre艣ci U偶ytkownika w taki spos贸b, aby sta艂y si臋 niewidoczne dla innych Kupuj膮cych.聽
 8. Po dokonaniu weryfikacji Sprzedawca mo偶e trwale zablokowa膰 lub usun膮膰 Tre艣ci U偶ytkownika jako naruszaj膮ce Regulamin albo uzna膰, 偶e Tre艣ci U偶ytkownika nie naruszaj膮 Regulaminu. Je偶eli Tre艣ci U偶ytkownika zosta艂y wcze艣niej zablokowane, a po weryfikacji okaza艂o si臋, 偶e Tre艣ci U偶ytkownika nie naruszaj膮 Regulaminu, Sprzedawca niezw艂ocznie przywraca Tre艣ci U偶ytkownika oraz powiadamia o tym zg艂aszaj膮cego, podaj膮c uzasadnienie dla swojej decyzji.
 9. W przypadku zablokowania lub usuni臋cia Tre艣ci U偶ytkownika, Sprzedawca niezw艂ocznie powiadamia o tym zar贸wno zg艂aszaj膮cego, jak i Kupuj膮cego, kt贸ry zamie艣ci艂 Tre艣ci U偶ytkownika podlegaj膮ce zablokowaniu lub usuni臋ciu, podaj膮c uzasadnienie dla swojej decyzji.聽
 10. W przypadku zablokowania lub usuni臋cia Tre艣ci U偶ytkownika jako niezgodnych z Regulaminem lub odmowy zablokowania lub usuni臋cia Tre艣ci U偶ytkownika Kupuj膮cy, kt贸ry zamie艣ci艂 te Tre艣ci U偶ytkownika, lub zg艂aszaj膮cy mog膮 z艂o偶y膰 odwo艂anie na zasadach opisanych w 搂 22 Regulaminu.聽
 11. Sprzedawca zapewnia, 偶e wszelkie odwo艂ania dotycz膮ce Tre艣ci U偶ytkownika nie b臋d膮 rozpatrywane w spos贸b zautomatyzowany 鈥 za weryfikacj臋 zasadno艣ci zablokowania lub usuni臋cia Tre艣ci U偶ytkownika b臋dzie odpowiada艂 personel Sprzedawcy.

搂 21. Sankcje za niedopuszczalne Tre艣ci U偶ytkownika

 1. Je偶eli Kupuj膮cy korzysta z Serwisu niezgodnie z Regulaminem, przekazuj膮c jakiekolwiek Tre艣ci U偶ytkownika sprzeczne z Regulaminem, Sprzedawca mo偶e:
  1. dokona膰 blokady Konta U偶ytkownika;
  2. trwale usun膮膰 Konto U偶ytkownika;
  3. zawiesi膰 Kupuj膮cemu korzystanie z okre艣lonych funkcjonalno艣ci Serwisu;
  4. trwale uniemo偶liwi膰 Kupuj膮cemu korzystanie z okre艣lonych funkcjonalno艣ci Serwisu.
 2. Wyb贸r 艣rodka, o kt贸rym mowa w ust. 1, zale偶y od okoliczno艣ci sprawy oraz wagi naruszenia, jakiego dopu艣ci艂 si臋 Kupuj膮cy podczas korzystania z Serwisu. Dzia艂ania te pozostaj膮 niezale偶ne od innych dzia艂a艅, jakie mo偶e podj膮膰 Sprzedawcy w stosunku do Tre艣ci U偶ytkownika, takich jak zablokowanie dost臋pu lub trwa艂e usuni臋cie Tre艣ci U偶ytkownika.聽
 3. Przy wyborze 艣rodka, o kt贸rym mowa w ust. 1, Sprzedawca dzia艂a z nale偶yt膮 staranno艣ci膮, w spos贸b obiektywny i proporcjonalny oraz z nale偶ytym uwzgl臋dnieniem praw i prawnie uzasadnionych interes贸w wszystkich zaanga偶owanych stron.
 4. Blokada Konta U偶ytkownika lub zawieszenie korzystania z okre艣lonych funkcjonalno艣ci Serwisu mo偶e nast膮pi膰 na okres od 5 do 30 dni. Po up艂ywie przewidzianego okresu Sprzedawca zdejmuje blokad臋 Konta U偶ytkownika lub przywraca dost臋p do funkcjonalno艣ci Serwisu, kt贸re pozostawa艂y zawieszone.聽
 5. W przypadku zastosowania 艣rodka, o kt贸rym mowa w ust. 1, Kupuj膮cy, wobec kt贸rego 艣rodek zosta艂 zastosowany, mo偶e z艂o偶y膰 odwo艂anie na zasadach opisanych w 搂 22 Regulaminu.
 6. Sprzedawca zapewnia, 偶e wszelkie odwo艂ania dotycz膮ce zastosowania 艣rodka, o kt贸rym mowa w ust. 1, nie b臋d膮 rozpatrywane w spos贸b zautomatyzowany 鈥 za weryfikacj臋 zasadno艣ci zastosowania danego 艣rodka b臋dzie odpowiada艂 personel Sprzedawcy.

搂 22. Odwo艂ania

 1. W przypadku, gdy:
  1. Sprzedawca nie zablokowa艂 lub nie usun膮艂 Tre艣ci U偶ytkownika mimo zg艂oszenia ze strony innego Kupuj膮cego lub osoby trzeciej;
  2. Tre艣ci U偶ytkownika zosta艂y zablokowane lub usuni臋te niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  3. Sprzedawca zastosowa艂 wobec Kupuj膮cego jakiekolwiek sankcje zwi膮zane z Tre艣ciami U偶ytkownika;
  4. Kupuj膮cy, kt贸ry przekaza艂 Tre艣ci U偶ytkownika, lub osoba, kt贸ra zg艂osi艂a Tre艣ci U偶ytkownika do weryfikacji, mo偶e z艂o偶y膰 odwo艂anie.
 2. Ka偶da decyzja Sprzedawcy zwi膮zana z Tre艣ciami U偶ytkownika musi zawiera膰 uzasadnienie, kt贸re umo偶liwi z艂o偶enie odwo艂ania 鈥 z wyj膮tkiem sytuacji, gdy Sprzedawca otrzyma nakaz zwi膮zany z Tre艣ciami U偶ytkownika od odpowiedniej s艂u偶by lub organu w艂adzy publicznej. Uzasadnienie musi spe艂nia膰 wymagania przewidziane w akcie o us艂ugach cyfrowych (DSA) i obejmowa膰 takie informacje, jak:聽
  1. wskazanie, czy decyzja obejmuje usuni臋cie Tre艣ci U偶ytkownika, uniemo偶liwienie dost臋pu do聽nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczno艣ci Tre艣ci U偶ytkownika lub zawieszenie lub zako艅czenie p艂atno艣ci pieni臋偶nych odnosz膮cych si臋 do聽takich Tre艣ci U偶ytkownika albo nak艂ada inne 艣rodki, o聽kt贸rych mowa w聽Regulaminie, w聽odniesieniu do聽tych Tre艣ci U偶ytkownika, oraz, w聽stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i聽okres jej obowi膮zywania;
  2. fakty i聽okoliczno艣ci, na聽podstawie kt贸rych podj臋to decyzj臋, w聽tym w聽stosownych przypadkach informacj臋, czy decyzj臋 podj臋to na聽podstawie zg艂oszenia dokonanego przez innego Kupuj膮cego lub osob臋 trzeci膮, czy na聽podstawie dobrowolnych czynno艣ci sprawdzaj膮cych prowadzonych z聽inicjatywy Sprzedawcy oraz, gdy jest absolutnie niezb臋dne, to偶samo艣膰 zg艂aszaj膮cego;
  3. w聽stosownych przypadkach informacje na聽temat wykorzystania zautomatyzowanych 艣rodk贸w podczas podejmowania decyzji, w聽tym informacj臋, czy decyzj臋 podj臋to w聽odniesieniu do聽Tre艣ci U偶ytkownika wykrytych lub zidentyfikowanych z聽wykorzystaniem zautomatyzowanych 艣rodk贸w;
  4. je偶eli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Tre艣ci U偶ytkownika, wskazanie podstawy prawnej lub podstawy umownej, na聽kt贸rej opiera si臋 decyzja, oraz wyja艣nienia dotycz膮ce powod贸w, dla kt贸rych na聽tej podstawie uznaje si臋 dane Tre艣ci U偶ytkownika za niedozwolone;
  5. jasne i聽przyjazne dla Kupuj膮cego informacje na聽temat przys艂uguj膮cych Kupuj膮cemu lub zg艂aszaj膮cemu mo偶liwo艣ci odwo艂ania si臋 od decyzji.
 3. Odwo艂anie mo偶na z艂o偶y膰 poprzez wys艂anie odwo艂ania:
  1. na adres elektroniczny biuro@flagolie.pl;
  2. za pomoc膮 formularza kontaktowego;
  3. na pi艣mie, najlepiej listem poleconym 鈥 na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Odwo艂anie powinno zawiera膰:
  1. imi臋 i nazwisko (ewentualnie firm臋) odwo艂uj膮cego;
  2. dane kontaktowe;
  3. szczeg贸艂owe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwo艂uj膮cego decyzja Sprzedawcy by艂a b艂臋dna i powinna zosta膰 zmieniona.
 5. Po otrzymaniu odwo艂ania Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie 鈥 drog膮 elektroniczn膮, na podany adres elektroniczny.聽
 6. Odwo艂ania s膮 rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia z艂o偶enia odwo艂ania.

搂 23. Opinie

 1. Sprzedawca zapewnia Kupuj膮cemu mo偶liwo艣膰 opublikowania w Serwisie opinii o Produkcie.聽
 2. Funkcja opublikowania opinii o Produkcie jest dost臋pna po zawarciu Umowy dotycz膮cej Produktu, co stanowi zabezpieczenie przed publikowaniem opinii przez Kupuj膮cych, kt贸rzy nie nabyli Produktu. Ponadto, zakazane jest publikowanie opinii przez Kupuj膮cego, kt贸ry wprawdzie naby艂 Produkt, ale nie korzysta艂 z niego w spos贸b pozwalaj膮cy na sformu艂owanie rzetelnej opinii.聽
 3. Kupuj膮cy powinien sformu艂owa膰 opini臋 w spos贸b rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miar臋 mo偶liwo艣ci poprawny j臋zykowo oraz bez u偶ywania wulgaryzm贸w i innych s艂贸w powszechnie uznawanych za obra藕liwe.聽
 4. Opinia opublikowana przez Kupuj膮cego jest rodzajem Tre艣ci U偶ytkownika. W zwi膮zku z tym, Sprzedawca mo偶e moderowa膰 opinie na zasadach okre艣lonych w 搂 19 Regulaminu, a ka偶da osoba przegl膮daj膮ca zawarto艣膰 Serwisu mo偶e zg艂osi膰 opini臋 naruszaj膮c膮 zasady Regulaminu na zasadach okre艣lonych w 搂 20 Regulaminu.聽
 5. Sprzedawca mo偶e samodzielnie publikowa膰 w Serwisie opinie o Produktach zgromadzone w inny spos贸b ni偶 poprzez opublikowanie opinii przez Kupuj膮cego na zasadach okre艣lonych powy偶ej.聽聽
 6. Sprzedawca o艣wiadcza i gwarantuje Kupuj膮cemu, 偶e publikowane przez niego opinie o Produktach, o kt贸rych mowa w ust. 5, pochodz膮 wy艂膮cznie od Kupuj膮cych, kt贸rzy korzystali z Produkt贸w w spos贸b pozwalaj膮cy na rzetelne sformu艂owanie opinii. Na potrzeby gromadzenia takich opinii, Sprzedawca kontaktuje si臋 indywidualnie z Kupuj膮cym, kt贸ry kupi艂聽Produkt, prosz膮c o podzielenie si臋 opini膮 z przeznaczeniem do publikacji w Serwisie.聽
 7. Opinie, o kt贸rych mowa w ust. 5 i 6 nie s膮 rodzajem Tre艣ci U偶ytkownika, ale ka偶da osoba przegl膮daj膮ca zawarto艣膰 Serwisu, kt贸ra stwierdzi, 偶e okre艣lona opinia narusza zasady Regulaminu, mo偶e zg艂osi膰 j膮 do weryfikacji na zasadach okre艣lonych w 搂 20 Regulaminu.

搂 24. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Sprzedawca danych osobowych Kupuj膮cego jest Sprzedawca.
 2. Serwis wykorzystuje technologi臋 plik贸w cookies.聽
 3. Szczeg贸艂y zwi膮zane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zosta艂y w polityce prywatno艣ci dost臋pnej pod adresem https://flagolie.pl/polityka-prywatnosci/.

搂 25. Prawa w艂asno艣ci intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza Kupuj膮cego, 偶e wszelkie tre艣ci dost臋pne na stronach Serwisu, Tre艣ci Cyfrowe oraz elementy Produkt贸w (np. projekty graficzne etykiet) mog膮 stanowi膰 utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do kt贸rych prawa autorskie przys艂uguj膮 Sprzedawcy lub innym podmiotom uprawnionym, a tak偶e bazy danych chronione na podstawie przepis贸w o ochronie baz danych.
 2. Sprzedawca poucza Kupuj膮cego, 偶e eksploatacja tre艣ci obj臋tych prawami autorskimi lub korzystanie z baz danych przez Kupuj膮cego bez zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego, z wyj膮tkiem korzystania w ramach dozwolonego u偶ytku, stanowi naruszenie praw w艂asno艣ci intelektualnych i mo偶e skutkowa膰 odpowiedzialno艣ci膮 cywiln膮 lub karn膮.
 3. Sprzedawca mo偶e zawrze膰 z Kupuj膮cym odr臋bn膮 umow臋 licencyjn膮 zwi膮zan膮 z korzystaniem przez Kupuj膮cego z tre艣ci lub baz danych nale偶膮cych do Sprzedawcy (np. poprzez wykorzystywanie fotografii produktowych, pos艂ugiwanie si臋 opisami Produkt贸w itp.). W celu zawarcia takiej umowy Kupuj膮cy powinien zwr贸ci膰 si臋 do Sprzedawcy z propozycj膮 zawarcia umowy licencyjnej, informuj膮c Sprzedawc臋 w szczeg贸lno艣ci o celach, w jakich zamierza korzysta膰 z tre艣ci lub baz danych nale偶膮cych do Sprzedawcy, oraz o zak艂adanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofert臋 zgodnie z w艂asn膮 polityk膮 licencyjn膮.

搂 26. Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅

 1. Konsument ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Konsument ma mi臋dzy innymi mo偶liwo艣膰:
  1. zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygni臋ciu sporu wynik艂ego z zawartej Umowy,
  2. zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedawc膮,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej statutowych zada艅 nale偶y ochrona konsument贸w.
 2. Bardziej szczeg贸艂owych informacji na temat pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 Konsument mo偶e szuka膰 na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

Konsument mo偶e r贸wnie偶 skorzysta膰 z platformy ODR, kt贸ra dost臋pna jest pod adresem聽http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma s艂u偶y rozstrzyganiu spor贸w pomi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami d膮偶膮cymi do pozas膮dowego rozstrzygni臋cia sporu dotycz膮cego zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowej umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug.

搂 27. Reklamacje i wezwania

 1. Ka偶demu Kupuj膮cemu przys艂uguje prawo do z艂o偶enia reklamacji w sprawach zwi膮zanych z funkcjonowaniem Serwisu lub wykonaniem Umowy. W celu u艂atwienia Konsumentowi lub PNPK realizacji uprawnie艅 zwi膮zanych z odpowiedzialno艣ci膮 Sprzedawcy za zgodno艣膰 Towaru lub Tre艣ci Cyfrowych z Umow膮, Sprzedawca przygotowa艂 wz贸r formularza reklamacyjnego, kt贸rym Konsument lub PNPK mo偶e si臋 pos艂u偶y膰. Wz贸r dost臋pny jest pod adresem: Formularz reklamacyjny.
 2. Reklamacje nale偶y zg艂asza膰 do Sprzedawcy na adres korespondencyjny: Wnek Concept Sp. z o.o., Obs艂uga Sklepu Internetowego, Brody 707, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, telefon: +48 534 225 001 lub za po艣rednictwem poczty elektronicznej: biuro@flagolie.pl.
 3. Reklamacje Kupuj膮cych rozpatrywane b臋d膮 na bie偶膮co, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawc臋 zg艂oszenia reklamacji.
 4. Odpowied藕 na reklamacj臋 zostanie przes艂ana do Kupuj膮cego na kontakt podany przez Kupuj膮cego podczas sk艂adania reklamacji.
 5. Je偶eli Sprzedawca nie dostarczy艂 Tre艣ci Cyfrowych zgodnie z Umow膮, Kupuj膮cy mo偶e z艂o偶y膰 reklamacj臋, w kt贸rej wezwie Sprzedawc臋 do dostarczenia Tre艣ci Cyfrowych. Je偶eli pomimo tego wezwania Sprzedawca nie dostarczy Tre艣ci Cyfrowych niezw艂ocznie lub w dodatkowym terminie um贸wionym pomi臋dzy Stronami, Kupuj膮cy mo偶e odst膮pi膰 od Umowy. Kupuj膮cy mo偶e odst膮pi膰 od Umowy bez wzywania Sprzedawcy do dostarczenia Tre艣ci Cyfrowych, gdy:
 1. z o艣wiadczenia Sprzedawcy lub okoliczno艣ci b臋dzie wyra藕nie wynika膰, 偶e Sprzedawca nie dostarczy Tre艣ci Cyfrowych;
 2. Strony uzgodni艂y lub z okoliczno艣ci zawarcia Umowy wyra藕nie wynika, 偶e okre艣lony termin dostarczenia Tre艣ci Cyfrowych mia艂 istotne znaczenie dla Kupuj膮cego, a Sprzedawca nie dostarczy艂 ich w tym terminie.

搂 28. Postanowienia ko艅cowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwo艂ywania ofert, promocji oraz do zmiany Cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupuj膮cego, w tym w szczeg贸lno艣ci warunk贸w Um贸w zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 wprowadzania zmian w Regulaminie z wa偶nych powod贸w takich jak:
  1. zmiana warunk贸w dostarczania Produkt贸w, Tre艣ci Cyfrowych lub Us艂ug Elektronicznych;
  2. konieczno艣膰 dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;
  3. konieczno艣膰 dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia w艂a艣ciwego s膮du lub organu pa艅stwowego;
  4. konieczno艣膰 spe艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Sprzedawcy;
  5. zmiany redakcyjne.
 3. Je偶eli Sprzedawca posiada adres elektroniczny Kupuj膮cego, Kupuj膮cy otrzyma wiadomo艣膰 e-mail z informacj膮 o zmianie Regulaminu.聽
 4. Do Um贸w sprzeda偶y Towar贸w stosuje si臋 Regulamin obowi膮zuj膮cy w chwili zawarcia Umowy.
 5. Do Um贸w o dostarczenie Tre艣ci Cyfrowych stosuje si臋 Regulamin obowi膮zuj膮cy w chwili zawarcia Umowy.聽
 6. W przypadku Us艂ug Elektronicznych, je偶eli Kupuj膮cy nie akceptuje zmiany Regulaminu, mo偶e bez ponoszenia jakichkolwiek koszt贸w zrezygnowa膰 z korzystania z Us艂ug Elektronicznych, np. usun膮膰 Konto U偶ytkownika, zrezygnowa膰 z otrzymywania Newslettera, zaprzesta膰 przegl膮dania publicznie dost臋pnej zawarto艣ci Serwisu.聽
 7. Zmiany Regulaminu nie wp艂ywaj膮 na prawa nabyte przez Kupuj膮cego przed dniem wej艣cia zmiany w 偶ycie.
 8. Wszelkie spory zwi膮zane z Umowami zawieranymi za po艣rednictwem Serwisu b臋d膮 rozpatrywane przez polski s膮d powszechny w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na miejsce sta艂ego wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej przez Sprzedawc臋. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsument贸w oraz PNPK, w przypadku kt贸rych w艂a艣ciwo艣膰 s膮du ustalana jest na zasadach og贸lnych.聽
 9. Niniejszy Regulamin obowi膮zuje od dnia 14.05.2024.
 10. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dost臋pne s膮 do 艣ci膮gni臋cia w formacie .pdf 鈥 linki znajduj膮 si臋 poni偶ej Regulaminu.